Professionaalse tsiviilvastutuse kindlustamine

Kui Teie ettevõte tegeleb ehitamise- või projekteerimistöödega, pakub raamatupidamise või auditori teenuseid; kui Teie olete maksevõimetuse menetluse administraator, arst või jurist, Teie amet on seotud võimaliku riskiga ettevaatamatusest teha kahjumeid kolmandate isikute varale ja tervisele. Sellistel ebameeldivatel juhtudel aitab kahjumeid vähendada tsiviilvastutuse kindlustamine. 

Tsiviilvastutuse kindlustamine aitab Teil kaitsta oma huve ja oma tegevuse või tegevusetuse tulemusel kolmandatele isikutele ettevaatamatusest teha selliseid kahjumeid:

  • rahalised kahjumid kolmandale isikule; 
  • kahjum kolmanda isiku tervisele või elule, kaasa arvatud:

           - ravimiskulud;
           - kohtukulud;

  • kolmanda isiku varale tehtud kahjumid;
  • ning kõikidel teistel juhtumitel, kui kooskõlas Läti Vabariigi Tsiviilseaduse 1779. artikliga saabub kindlustatu isiku vastutus kolmandale isikule teostatud kahjumite eest.
Kindlustussumma (vastutuse limiit) määratakse poolte kokkuleppel, ning võttes arvesse potentsiaalse kahjumite mahtu, mis võib olla teostatud kolmandatele isikutele konkreetse professionaalse tegevuse tulemusel. Kui vastutuse kindlustamine on kohustuslik, võetakse arvesse Ministrikabineti poolt määratud limiit.
Kindlustustariif (hüvitis) arvestatakse individuaalselt ja sõltub:
  • ettevõtte või isiku tegevusviisist ja aasta käivest;
  • kindlustatavate isikute arvust ja kvalifikatsioonist;
  • valitud vastutuslimiidist ja omariskist;
  • eelmise kindlustusperioodi pretensioonide olemasolust