Üldine tsiviilvastutuse kindlustamine

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS Üldise tsiviilvastutuse (TSVK) kindlustamine kaitseb Teid ettenägematutest kuludest, mis on seotud kahjumitega või vigastustega kolmandate isikute varale ja tervis
  • kasutades erinevaid objekte (büroo, hooned, tootmisruumid jne.) – Haldaja TSVK;
  • Teie poolt korraldatud ürituse ajal – Avaliku ürituse korraldaja TSVK;
  • müüdud toodangu kasutamise tulemuselTSVK toodangu kohta;
  • teistel juhtudel. 
Kindlustusjuhtum on sündmus, mis on tekkinud kindlustatu territooriumil tema töö ajal, mille tulemusel kooskõlas Läti Tsiviilseadusega saabub kindlustatu isiku vastutus kahjumite hüvitamisest. Kõige sagedasemad kindlustusjuhtumite saabumise põhjused – tuleoht, vee leke, insenerkommunikatsiooni süsteemide avariid.
 
Kindlustussumma (vastutuslimiidi) määrab kindlustuse võtja. "InterRisk Vienna Insurance Group"AAS spetsialistid saavad anda soovitusi optimaalse vastutuslimiidi valimiseks.
Kindlustustariif (hüvitis) sõltub:
  • tegevustüübist,
  • kindlustatavate isikute arvust,
  • valitud vastutuslimiidist ja omariskist,
  • eelneva kindlustusperioodi pretensioonide olemasolust