Kui toimub kindlustusjuhtum

•    Kui toimub kindlustusjuhtum, Kindlustajal või ükskõik millisel kolmandal Isikul, on kohustus kõige lähimal ajal anda teada toimunust, helistade poliisis näidatud ööpäevaringsele telefonile, Kindlustusteenuse Ettevõttele, mis teenindab vastavat riiki (telefoninumbrid on näidatud poliisil).

•    Juhul, kui pärast tagasitulekut Eestisse, on Teil jäänud tasumata arved või tšekid, tuleb
"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS võimalikult kiiresti esitada taotlus poliisis näidatud korras hüvitise saamiseks ja kõik teised vajalikud dokumendid kahjumite reguleerimise asja vormistamiseks.

Kindlustusjuhtumi saabumisel helistage alljärgnevatele telefonidele:

Viibimisriik
Ööpäevane telefoninumber
Türgi
+90 242 248 14 74
Teised maailma riigid
+7 495 135 10 37
ЛечАссист
Valgevene
+375 29 103 64 24

 
Kindlustushüvitise väljamaksmise avalduse võib saata e-posti aadressile turisms@interrisk.lv või tuua vastavasse turismifirmasse.

Selleks, et Kindlustusandja saaks vastu võtta kindlustushüvituse väljamaksmist puudutava otsuse, peab Kindlustatud isik esitama järgmised dokumendid:

a)  avaldus hüvitise saamiseks (Kindlustusandja poolt kehtestatud vorm);
b)  kindlustuspoliis;

c)  originaaldokumentide esitamise korral passi või mingi muu isikut tõendava dokumendi koopia;
d) dokumendi originaal, mille on väljastanud vastav asutus, kes tõendab kindlustusjuhtumi toimumist ja kahju suurust;
e) täiendavad dokumendid Kindlustusandja nõudmisel.