Kindlustusprogrammid

Kindlustusprogrammide, tingimuste ja kulude kirjeldus
Selleks, et kaitsta turiste ebameeldivate üllatuste eest, oleme loonud erilised kindlustusprogrammid. Need sisaldavad reisijate meditsiinilist kindlustus, pagasikindlustus, õnnetusjuhtumite kindlustust, turisti tsiviilvastutuse kindlustust, ning teiste reisi ajal aktuaalsete riskide kindlustamist. "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS pakub Teile 3 kindlustusprogrammi - Ökonoomset, Äri ja V.I.P. Iga programmi aluseks on meditsiini- ja transportimiskulude kindlustamine, mis võib esineda äkilise haigestumise või õnnetusjuhtumi tulemusel.

Kindlustusprogrammid:
 
Kindlustatud riskid
Ökonoomne klass Kindlustussumma / Vastutuse limiit kuni
11 000 EUR
Ökonoomne klass Kindlustussumma / Vastutuse limiit kuni
30 000 EUR
Ökonoomne klass Kindlustussumma / Vastutuse limiit kuni
75 000 EUR
Äri klass Kindlustussumma / Vastutuse limiit kuni
100 000 EUR
V.I.P. klass Kindlustussumma Vastutuse limiit kuni
100 000 EUR
Meditsiinilised kulud /hospitaliseerimine

 
 
 
Transportimine/evakueerimine/
repatrieerimine
 
 
Vastuvõtmise korraldamine alalises elukohas
 
 
Sugulaste evakueerimine, kes saadavad kindlustatut
 
Kommunikatsiooni ja informatiivne abi
 
 
 
Stomatoloogiline abi
 
 
 
 
Kolmanda isiku visiit erakorralises olukorras
 
 
Tsiviilvastutus kolmanda isiku ees
 
 
 
Kindlustatu asendamine kolmanda isikuga
 
 
 
 
Kulud seoses õigusabiga
 
 
 
 
Pagasi kahjustamine või kaotamine
 
 
 
 
Pagasi hilinemine
 
 
 
 
Reisi hilinemine
 
 
 
 
 
Mittetoimunud reis/reisi katkestamine
 
 
 
 
Õnnetusjuhtumite kindlustamine (kuni 16 aastani)
 
 
 
 
Õnnetusjuhtumite kindlustamine (alates 16 aasta vanusest) 
 
 
 
Passi kindlustamine
 
 
 
Suusainventari hilinemine
 
 
 
 
Suusainventari vargus või kahjustamine seoses kindlustatu õnnetusjuhtumiga 
 
 
 
 
 
Kulud liiklusõnnetuse juhul
 
 
 
 
 
Vajalik tagatisraha liiklusõnnetuse korral
 
 
 
 
 

Sõltuvalt Teie reisieesmärgist ja transpordi viisist, saame Teile pakkuda erinevaid kindlustusprogramme.
- Kui reisite bussi või rongiga, soovitame valida Ökönoomse klassi (baasi) programmi, mis sisaldab meditsiini- ja transpordikulude kindlustamist, erakorralist stomatoloogilist abi, kommunikatsiooni ja informatiivset abi (tasutakse kõned teenindava meditsiinikeskusesse).
- Kui planeerite lennata lennukiga, valige Äriklassi programm, kus lisaks baasprogrammile sisaldab riske, mis on seotud pagasi kindlustamisega, võimetusse minna reisile, tsiviilvastutuse kindlustamist kolmanda isiku suhtes ning õnnetusjuhtumite kindlustamist (invaliidsus, surm), mis näeb ette ühekordset hüvitist, mida arvestatakse protsentuaalselt, sõltuvalt kindlustatu riski raskuse tüübist.
- Kui Te planeerite reisimist autoga, soovitame valida V.I.P. klassi programmi, mis lisaks Äriklassi programmis sisalduvatele riskidele, sisaldab ka abi korraldamist, kui välismaal on toimunud liiklusõnnetus, ning õnnetusjuhtumite kindlustamist (invaliidsus, surm, traumad). Samuti sisaldab V.I.P. klass endas suusainventari kindlustamist, mis on aktuaalne siis, kui lähete suusatama, võttes kaasa oma varustuse.

Kindlustusväljamaksed
Sõltuvalt Teie poolt valitud kindlustusprogrammist, kindlustussummast, ajast ja Teie reisimarsruudist, kindlustuskulud koostavad 0,30 kuni 4,20 EUR päevas ühele inimesele.
Samuti pakume ka soodustusi, mis on kooskõlastatavad individuaalselt, pidevatele klientidele, perekondadele, turistirühmadele ning ka nendele, kes lähevad välismaale õppima.
 
Pange tähele! Me pakume Teile maksimaalset kindlustatud riskide komplekti