Ettevõttest

Meie kindlustusseltsi ajalugu algas 90. aastate algul, mil ettevõtjate rühm, mille seas olid ka järgmised seltsi  "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS asutajad, lõid riigis esimesi meretranspordi ettevõtteid. Kindlustusseltsi traditsioonid ja juured, vahendamise- ja maakleriteenused oma ettevõtetele ja klientidele kuuluvate merelaevade ja lasti vastutuskindlustamises, rakendades riske maailma juhtivates kindlusseltsides. Kõrge professionaalsus mereriskide kindlustamises, juhtiv positsioon selles ärisektoris sel ajal määras asutajate valikut ja otsust luua endale oma kindlustusselts, et kõige parimal viisil kaitsta oma ärihuvisid.

1998. aastal sai selts "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS litsentsi kindlustamiseks Lätis ja algas oma asutajate ja nende partnerīte kindlustushuvide teenused, järkjärguliselt kasvades universaalseks kindlustajaks keskbürooga Riia vanalinnas Vecrīgas.

Hetkel on "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS dünaamiliselt arenev, kaasaegne, era kindlustusseltss, kus töötab rohkem kui 250 inimest ja mille bürood asuvad 34 Läti linnades ja asustatud kohtades.
 
Kindlustusselts tegutseb hetkel sellistes ettevõtluse segmentides:
 • osutame kõikide tüüpide riske, välja arvatud elukindlustamise teenuseid era- ja äriklientidele;
 • töötame äriklientidega, pakkudes neile iga tüübi vastutuse, varariskide ja isikliku kindlustamist individuaalsete poliisidega, töötame välja kindlustamise teenindamise programmid, toetudes äriteeninduse lepingutele;
 • spetsialiseerume autotranspordi kindlustamisele ja isiklike riskide kindlustamisele Baltiriikide;
 • eraldi sektoritele pakume konsultatsioone äriklientidele ja erisikutele riskijuhtimiseks, ning töötame välja mitmekesiseid programme, mis vastavad nende individuaalsetele vajadustele
  Väärtused ei ole muutunud alates seltsi asutamisest. Need on kõrge professionalism, isiklik vastutus, individuaalne lähenemine, usaldatavus kindlustuslahenduste väljatöötamisele ja kindlustusjuhtumite reguleerimises ja kõrge ühiskondlik vastutus. Me jätkame nende väärtuste tugevdamist ja samameelselt mõtlevate meeskondade loomist nii töötajate kui ka klientide keskel, kes toetavad meie väärtuseid.

  Main office in Riga
  Aadress: Ūdens street 12 - 115, "Zundas pasāža", Riga, LV-1007, Latvia
  Telefon: +371 67807455, +371 26532900
  Tööaeg: Mon.-Fri. from 9.00 till 17.30
  E-post: interrisk@interrisk.lv